WHY (WHITE) RACE MATTERS


VLAAMSBELANG.ONLINE - ons programma - universteit van vlaanderen - ons werk - VLAAMSBELANG.WEBSITEDE NIEUWSTE ARRIVISTEN VAN HET VALS BLOK MET IN 1995 HUN OPINIE-STRAFWET,
25 JAAR LATER DE MEETING ERTEGEN MET MILJOENEN IN KASSA, ZONDER DADEN,
WEL VERZWEGEN VUILE OORLOGEN IN ANTWERPEN TEGEN DE "NEGATIONISTEN",
puur crimineel (arrest+brief!), misdadig administratief en met "sociale guerrillas" (arbeidshof!)
EEN UNIEK ONGEZIENE EN ONGEHOORDE ECHT POLTIEKE TOTAAL VERVOLGINGpersenmedia - ovld - pvda - spa - cdnv - groen - nva - ps - ecolo - cdh - mr